Innkalling til årsmøte i Modum svømmeklubb 20. februar 2018

msk_logo_gronnHerved innkaller vi til årsmøte i Modum svømmeklubb onsdag 20. februar kl. 18. Årsmøtet finner sted i 2. etasje på Furumo svømmehall og skal behandle vanlige årsmøtesaker. Alle medlemmer er selvsagt hjertelig velkomne, og vi håper flest mulig har anledning til å komme.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes leder Tomm Kristiansen på e-post fjeto@online.no innen 9. februar. Se årsmøteinnkalling her. OPPDATERT med dokumenter til årsmøtet: Saksliste, innstilling til verv og oppgavefordeling, revisorberetning, resultatregnskap, detaljert resultatregnskap, regnskap med kommentarer og detaljert balanse.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Våre sponsorer

Livetiming Modumsvøm
Selge/Bytte tøy fra MSK?
Har du treningstøy som har blitt for smått, kan du jo legge det ut til salg/bytte på vår Facebookside for kjøp og salg av svømmeutstyr.