Årsmøte på Furumo svømmehall 2.etg. 6 mars 2023 kl. 18.00 – 19.00

 

Styret inviterer til årsmøte i Modum Svømmeklubb.

Årsmøte avholdes mandag 6.mars.2023 kl. 18.00 på Furumo svømmehall 2.etg.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte, må sendes styret senest 20 februar 2023 til leder: Tone Tveten leder-msk@outlook.com

Dokumentasjon til årsmøtet: saksliste, forretningsorden, organisasjonsplan og årsberetning.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15år, og hvert medlem av idrettslaget i minst en mnd, og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. Se idrettsloven §5-8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Modum svømmeklubb
v/ styreleder Tone Tveten

Modum Svømmeklubb

Organisasjonsnummer: NO 981162927
Adresse: Postboks 11, 3361 Geithus
Epost: modumsk@live.no
Vipps nummer: #123407
Kontonummer: 2270.07.65605

Modum Svømmeklubb

Organisasjonsnummer: NO 981162927
Adresse: Postboks 11, 3361 Geithus
Epost: modumsk@live.no
Vipps nummer: #123407
Kontonummer: 2270.07.65605

modumsk.no © 2023

modumsk.no © 2023