Webansvarlig

Nye midlertidige treningstider som gjelder fra 1. februar!

msk_logo_gronn

Vi har fått nye midlertidige treningstider som gjelder fra 1. februar.

Gå inn på undersiden for treningstider og sjekk der – disse gjelder inntil videre.

All trening i svømmehallen utgår til og med 18. januar

msk_logo_gronn

Kriseledelsen i Modum kommune har i dag 4.1. innstilt all organisert idrett innendørs til og med 18.1.

All trening i svømmehallen utgår dermed i denne perioden.

Vi satser på oppstart for bokstavpartiene onsdag 20.1 og for N-partiene mandag 25.1. i henhold til midlertidige treningstider.
Vi informerer dere fortløpende om det kommer endringer. Hilsen Styret i MSK

Oppstart av svømmetrening januar 2021

msk_logo_gronn

Det blir fortsatt midlertidige treningstider inntil videre, som før jul – mandag og onsdag. Treningstidene ligger ute på undersiden for treningstider. ABCDE har oppstart 4.1. og G og F har oppstart 6.1.

Godt nytt år!

Nye midlertidige treningstider gjeldende fra 8. desember!

msk_logo_gronn

Vi har fått nye midlertidige treningstider som gjelder fra 8. desember.

Gå inn på undersiden for treningstider og sjekk der – disse gjelder inntil videre.

Alle svømmetreninger avlyst pga. smittefare

msk_logo_gronn

Alle svømmetreninger er avlyst på grunn av smittefaren fra korona – Furumo svømmehall er stengt. Vi vil komme med ny informasjon så snart mulig. Bruk koronavett og ta vare på dere selv og barna. Følg anbefalingen slik at vi kommer gjennom denne situasjonen snarest mulig.

mvh
Tomm Kristiansen
Leder MSK

Smitteverntiltak for Modum svømmeklubb

msk_logo_gronn

I samarbeid med Furumo svømmehall og i samsvar med gjeldende smittevernregler har vi nå revidert smitteverntiltakene for klubben. Du kan også laste dem ned i PDF-format.
Vi ber alle om å sette seg inn i disse og videreformidle til sine svømmere:

SYKDOM: Er du syk eller har symptomer på sykdom (gjelder også lett forkjølelse) skal du ikke komme på trening. Om noen blir syke eller får symptomer under trening blir foresatte kontaktet og svømmer sendes hjem. Om svømmer eller foresatt som har vært med inn på trening (eller andre arrangement i MSK-regi) får påvist covid-19 må klubben straks informeres.

NØKLER OG GARDEROBESKAP: Alle skal benytte garderobeskap med egen nøkkel. Mandager får svømmere nøkkel utdelt i vestibylen. Alle andre dager henter svømmer ut nøkkel selv i kiosken. Nøkkelen skal stå igjen i låsen når svømmeren forlater garderoben.

HYGIENE: Alle må sprite hender. Alle må gjennomføre god kroppsvask før og etter trening, samt god håndhygiene (for eksempel etter do-besøk eller hosting/nys i hendene).

AVSTAND: Holde avstand i garderobe, dusj og bassengområde. Voksne 20 og over holder også 1 meter avstand i vannet. Alle bes om å være raske i garderobe og dusj for å gi plass til andre. Venting kun utendørs og ikke i vestibyle. Svømmerne forholder seg kun til egen gruppe og møter rett til egen trener. Utstyr skal legges med minst 1 meter avstand.

REGISTRERING: Alle andre enn svømmere (som registreres av trener) som skal inn i anlegget må registrere seg hos smittevernleder/-assistent med navn og telefonnummer! Det er kun om barnet trenger sin foresatte tilstede under trening at foresatte kan være med inn.

ANSVAR: Under trening er smittevernleder på plass i hallen. På mandager også en smittevernassistent. Disse veileder og sørger for at rutiner blir overholdt. Trenere kjenner smitteverntiltakene og veileder svømmerne. Foresatte vil bli bedt om å stille opp som smittevernledere og -assistenter etter vaktliste. Veiledning vil bli gitt.

Svømmeklubben informerer: Høst 2020

msk_logo_gronn

Styret ønsker alle gamle og nye hjertelig velkommen tilbake til svømmetrening og arrangementer!
Vi har hatt en vanskelig periode i Svømmeklubben. På grunn av koronaviruset har all trening vært stengt ned. Samtidig som treningsaktiviteten har kommet gradvis i gang, har vi ikke hatt tilgang til egen svømmehall. Nå er all barneidrett åpnet og svømmehallen er atter i gang!

Kick-off:
Vi ønsker alle svømmere og foresatte velkommen til oppstart den 17. august på Furumo! Alle partier gjennomfører trening etter sin vanlige tidsplan – også de som svømmer i det lille bassenget; nybegynnerpartiene samt G og F – er velkommen til vannlek til sine normale tider!  Alle svømmere får pølse og hamburger etter svømmeøkta. Mulig å kjøpe grillmat for foresatte.

Trening:
Vi starter treningen for alle bokstavpartier mandag 17. august. Svømmekursene starter sine ordinære kurs den 24.august. Se oversikt her.

Smittevern:
Det gjennomføres et smittevernkurs med alle svømmere på første trening. Styret og trenere vil være oppdatert på gjeldende rutiner og praksis for smittevern. Vi ber alle sette seg inn i klubbens smittevernrutiner, og etterleve disse! Det må dessverre forventes endringer i regelverk og rutiner. Er det noen som har god kunnskap om smittevern? Styret vil veldig gjerne tilknytte seg en
«Smittevernkonsulent» for å bistå klubben med gode og riktige rutiner. Ta kontakt med styreleder Tomm Kristiansen, mob:91564270.

Modumrekrutten:
Styret ønsker å gjennomføre vårt tradisjonelle svømmestevne for rekrutter under gjeldende smittevernsregler. Styret sikter seg inn på 5. september, invitasjon og forespørsel om bidrag til rigging, catering, tidtaking kommer så snart vi er sikre på at det er mulig å arrangere.

Hilsen styret i Modum svømmeklubb

Sommerinformasjon fra MSK

msk_logo_gronn

Hei alle MSK-svømmere og foresatte!

Håper det står bra til med alle!

Vi har vært nedstengt siden 12. mars, men nye retningslinjer gir oss nå muligheten til å starte opp igjen. Det er svært beklagelig at våre utøvere er blitt stående uten treningstilbud så lenge!

Helsedirektoratet har nå åpnet for trening også i basseng (med smitteverntiltak) og det er kommet nye retningslinjer fra svømmeforbundet. Men, som dere kanskje vet – Furumo Svømmehall er stengt for oppussing til 1. august! Det begrenser sterkt vår mulighet til drift nå. Vi satser derfor på «normal» oppstart igjen for høstsesongen ved skolestart etter sommerferien.
Det vil komme mer info om begrenset mulighet for noe svømmetrening med Øvre Eiker Svømmeklubb. Dette tilbudet vil ikke være åpent for alle.
På grunn av de nåværende retningslinjene for arrangementer har vi besluttet å utsette sommeravslutningen til etter sommerferien. Vi satser da i stedet på å arrangere et kick-off der forhåpentlig alle utøvere, foresatte og trenere igjen kan samles! Hold av mandag 17. august! Info kommer.

Med ønske om en god sommer!

Hilsen styret i MSK

Ang. treningsmulighetene fremover

msk_logo_gronn

Endelig har det kommet gode nyheter fra myndighetene om åpning av treningsmulighetene for svømmeklubbene igjen. Styret er i dialog med Furumo svømmehall, men dessverre vil svømmehallen være stengt til ca 15. juli på grunn av vedlikehold. Styret jobber med mulighetene for treningstid sammen med andre klubber.

Vi kommer med mer informasjon så snart mulig.

Årsmøtet i Modum Svømmeklubb avholdes på Microsoft Teams 27. april kl. 18

msk_logo_gronnÅrsmøtet som skulle vært avholdt 16. mars er satt opp til å bli avholdt digitalt via Microsoft Teams mandag 27. april kl. 18.00. Her blir du med i Teams-møtet. Her finner du sakslisten for årsmøtet (PDF). Se ellers tidligere offentliggjorte årsmøtedokumenter på denne siden.

Våre sponsorer


Livetiming Modumsvøm

Selge/Bytte tøy fra MSK?

Har du treningstøy som har blitt for smått, kan du jo legge det ut til salg/bytte på vår Facebookside for kjøp og salg av svømmeutstyr.