Innkalling til årsmøte i Modum svømmeklubb mandag 16. mars 2020

msk_logo_gronnHerved innkaller vi til årsmøte i Modum svømmeklubb mandag 16. mars kl. 18. Årsmøtet finner sted i 2. etasje på Furumo svømmehall og skal behandle vanlige årsmøtesaker (fullstendig saksliste med alle saksdokumenter legges ut på nettsiden senest en uke før årsmøtet). Alle medlemmer er selvsagt hjertelig velkomne, og vi håper flest mulig har anledning til å komme. Se innkalling her.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Våre sponsorer

Livetiming Modumsvøm
Selge/Bytte tøy fra MSK?
Har du treningstøy som har blitt for smått, kan du jo legge det ut til salg/bytte på vår Facebookside for kjøp og salg av svømmeutstyr.