Miljøprisen for 2016 til Laila Thomassen – gratulerer!

På årsfesten til Modum svømmeklubb i januar ble også miljøskaperprisen utdelt. Her overrekkes den av leder Inge Rese til oppmann for A-, B- og C-partiene i klubben Laila Thomassen.

En stor takk til henne som har gjort en flott jobb med å skape et godt miljø i klubben for både store og små gjennom to år som oppmann!

Våre sponsorer

Livetiming Modumsvøm
Selge/Bytte tøy fra MSK?
Har du treningstøy som har blitt for smått, kan du jo legge det ut til salg/bytte på vår Facebookside for kjøp og salg av svømmeutstyr.