Smitteverntiltak for Modum svømmeklubb

msk_logo_gronn

I samarbeid med Furumo svømmehall og i samsvar med gjeldende smittevernregler har vi nå revidert smitteverntiltakene for klubben. Du kan også laste dem ned i PDF-format.
Vi ber alle om å sette seg inn i disse og videreformidle til sine svømmere:

SYKDOM: Er du syk eller har symptomer på sykdom (gjelder også lett forkjølelse) skal du ikke komme på trening. Om noen blir syke eller får symptomer under trening blir foresatte kontaktet og svømmer sendes hjem. Om svømmer eller foresatt som har vært med inn på trening (eller andre arrangement i MSK-regi) får påvist covid-19 må klubben straks informeres.

NØKLER OG GARDEROBESKAP: Alle skal benytte garderobeskap med egen nøkkel. Mandager får svømmere nøkkel utdelt i vestibylen. Alle andre dager henter svømmer ut nøkkel selv i kiosken. Nøkkelen skal stå igjen i låsen når svømmeren forlater garderoben.

HYGIENE: Alle må sprite hender. Alle må gjennomføre god kroppsvask før og etter trening, samt god håndhygiene (for eksempel etter do-besøk eller hosting/nys i hendene).

AVSTAND: Holde avstand i garderobe, dusj og bassengområde. Voksne 20 og over holder også 1 meter avstand i vannet. Alle bes om å være raske i garderobe og dusj for å gi plass til andre. Venting kun utendørs og ikke i vestibyle. Svømmerne forholder seg kun til egen gruppe og møter rett til egen trener. Utstyr skal legges med minst 1 meter avstand.

REGISTRERING: Alle andre enn svømmere (som registreres av trener) som skal inn i anlegget må registrere seg hos smittevernleder/-assistent med navn og telefonnummer! Det er kun om barnet trenger sin foresatte tilstede under trening at foresatte kan være med inn.

ANSVAR: Under trening er smittevernleder på plass i hallen. På mandager også en smittevernassistent. Disse veileder og sørger for at rutiner blir overholdt. Trenere kjenner smitteverntiltakene og veileder svømmerne. Foresatte vil bli bedt om å stille opp som smittevernledere og -assistenter etter vaktliste. Veiledning vil bli gitt.

Våre sponsorer

Livetiming Modumsvøm
Selge/Bytte tøy fra MSK?
Har du treningstøy som har blitt for smått, kan du jo legge det ut til salg/bytte på vår Facebookside for kjøp og salg av svømmeutstyr.