Historie, klubbens motto, visjoner

Grunnopplysninger om klubben

NavnModum Svømmeklub
Klubben ble stiftet avJan Åge Mærde
Modum Svømmeklubb Stiftet10 januar 1968
IdrettSvømming
Hjemmesidewww.modumsk.no
PostadressePostboks 11, 3361 Geithus
E-postmodumsk@live.no
BankforbindelseSparebank 1 sør øst Norge Kontonummer: 22700765605
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret981162927
Registrert tilknytning tilModum idrettsråd Norges Idretts Forbund gjennom Buskerud Svømmekrets
Medlem av Norges idrettsforbund og Norges svømmeskole.
ÅrsmøtemånedFebruar
Antall medlemmer211

Klubbens formål

Modum svømmeklubb skal være en klubb for alle der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon Modum svømmeklubb skal gi interesserte barn og unge et best mulig tilbud om kurs, trening og konkurranser.

Svømmeglede for alle! Verdigrunnlag Modum Svømmeklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Modum svømmeklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår.

Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. Verdiene skal hjelpe oss til;

• å ha utøvere som bidrar til et godt miljø hvor alle opplever trygghet, trivsel og tilhørighet.

• gjennom allsidig trening skal ha mulighet for å delta på konkurranser og som utøver få utfordringerog mulighet til å beherske disse.

• å ha utøvere som kan glede seg over andres presentasjoner og kan gi uttrykk for dette.

• at utøver skal kunne være seg selv, være ærlig, ha respekt for andre, motarbeide mobbing og inkludere alle.

• ha utøvere som viser god lagånd på trening og konkurranse. Vi skal gjøre hverandre gode.

 

Virksomhet

Modum Svømmeklubb (MSK) er en frivillig organisasjon med snart 50 års lang historie og har en god tradisjon med lokale, regionale og nasjonale stevner (NM). Vi har et positivt, utviklingsrettet og ambisiøst trenerteam. I tillegg til et engasjert trenerteam har klubben et godt hjelpeapparat i foreldre som ønsker at klubben skal utvikle seg i riktig retning. Takket være god innsats fra alle – har MSK blitt en godt etablert svømmeklubb med lang erfaring som konkurranse-klubb og med langt over 200 medlemmer. MSK ønsker stor breddeaktivitet – det skal være et tilbud til alle.

Mål

Hovedmålet til Modum Svømmeklubb: Arbeide systematisk med rekruttering av nye svømmere.

Modum Svømmeklubb (MSK) skal ha rom for alle som vil svømme, uansett ferdigheter og målsetting. Ha et attraktivt og miljøskapende tilbud om svømmeopplæring for barn, ungdom og voksne i Modum og omegn.

Miljø

Modum svømmeklubb (MSK) tilbyr et godt og inkluderende svømme-miljø som skaper glede, entusiasme, tilhørighet og utvikling. Det er viktig å utvikle seg sammen med andre. Gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør vi hverandre gode.
I MSK er vi stolte av klubben vår. Bær MSK logoen synlig, men husk at det forplikter! Vi ønsker å være synlige på en positiv måte.

Slik utvikler vi et godt miljø:
• Vi hilser på hverandre når vi møtes
• Vi gir oppmuntring til alle – alle er en del av samme lag. Når en lykkes, drar han/hun de andre med seg.
• Vi er åpne og ærlige og gir og mottar av oss selv.
• Vi ler mye, men først og fremst av oss selv.
• Vi respekterer ordensreglene i svømmehallen og hjelper hverandre med å rydde opp etter oss
• Renslighet – Svømmerne skal foreta kroppsvask uten badetøy med såpe, før hver trening, akkurat som alle andre som benytter Horten Svømmehall.
• Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke
• Mobbing tolereres ikke
• Vi lar andres utstyr ligge i fred, det er for eksempel ikke hyggelig å måtte lete etter klærne sine når man er sliten etter en trening, fordi noen har vært morsomme og gjemt dem. Noen opplever dette som mobbing, og slik skal vi ikke ha det i vår klubb.
• Vi snakker med eller til hverandre, erting og slåssing vil vi ikke oppleve i vår klubb.
• I Modum Svømmeklubb utvikler vi vennskap

Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

modumsk.no© 2024. Alle rettigheter reservert.

modumsk.no© 2024. Alle rettigheter reservert.