Vinnere etter loddtrekningen onsdag 8. desember 2021

Oversikten over vinnere etter loddtrekningen: trekningsliste

Takk for at dere støtter svømmeklubben vår!

Klubbmesterskap og juleavslutning mandag 6.desember fra kl. 17:30

msk_logo_gronnModum svømmeklubb arrangerer sitt årlige klubbmesterskap og juleavslutning med servering av julegrøt mandag 6. desember fra kl. 17.30. Den vedlagte påmeldingsblanketten må leveres til treneren innen mandag 29. november. Vi oppfordrer alle til å delta – dette blir moro! Bli med du også!

Bestilling av klubbtøy

Ny klubbtøykolleksjon er nå klar, og kan bestilles via klubben.no på denne linken: https://www.klubben.no/sv%C3%B8mming/sv%C3%B8mmeklubber/klubbsider/modum-sv%C3%B8mmeklubb

Bestillingsfrist: 18.november

Kundeprofil opprettes på deres hjemmeside om man ikke allerede har.

Medlemmer i MSK får 20% rabatt med rabattkode «modum24».

Alle bestillinger merkes med «Klubbtøy Modum Svømmeklubb».

Alt klubbtøy kommer med MSK-logo. Informasjonen om pris på trykk, og evt. navn, ligger på bestillingssiden.

Varene blir sendt til trykk etter fristen for bestilling, og deretter sendt med post til hver enkelt.

msk_logo_gronn

Ordinære treningstider fra og med uke 41

msk_logo_gronnEtter godt og vel 1 år med «midlertidige treningstider» grunnet koronarestriksjoner, starter vi opp med ordinære treningstider igjen fra og med uke 41!

NB: Alle i store bassenget får endret treningstid i forhold til de vi har fulgt siste året!

Ingen endringer for N-partiene, G og F (lille bassenget).

OBS: E partiet får treningstid 17-18 også onsdag!

Ellers som tidligere ordinære treningstider (inntil november 2020), med noen få endringer i basistreningstid

Treningstidene ligger ute på undersiden for treningstider.

Nye midlertidige treningstider som gjelder fra 1. februar!

msk_logo_gronn

Vi har fått nye midlertidige treningstider som gjelder fra 1. februar.

Gå inn på undersiden for treningstider og sjekk der – disse gjelder inntil videre.

All trening i svømmehallen utgår til og med 18. januar

msk_logo_gronn

Kriseledelsen i Modum kommune har i dag 4.1. innstilt all organisert idrett innendørs til og med 18.1.

All trening i svømmehallen utgår dermed i denne perioden.

Vi satser på oppstart for bokstavpartiene onsdag 20.1 og for N-partiene mandag 25.1. i henhold til midlertidige treningstider.
Vi informerer dere fortløpende om det kommer endringer. Hilsen Styret i MSK

Oppstart av svømmetrening januar 2021

msk_logo_gronn

Det blir fortsatt midlertidige treningstider inntil videre, som før jul – mandag og onsdag. Treningstidene ligger ute på undersiden for treningstider. ABCDE har oppstart 4.1. og G og F har oppstart 6.1.

Godt nytt år!

Nye midlertidige treningstider gjeldende fra 8. desember!

msk_logo_gronn

Vi har fått nye midlertidige treningstider som gjelder fra 8. desember.

Gå inn på undersiden for treningstider og sjekk der – disse gjelder inntil videre.

Alle svømmetreninger avlyst pga. smittefare

msk_logo_gronn

Alle svømmetreninger er avlyst på grunn av smittefaren fra korona – Furumo svømmehall er stengt. Vi vil komme med ny informasjon så snart mulig. Bruk koronavett og ta vare på dere selv og barna. Følg anbefalingen slik at vi kommer gjennom denne situasjonen snarest mulig.

mvh
Tomm Kristiansen
Leder MSK

Smitteverntiltak for Modum svømmeklubb

msk_logo_gronn

I samarbeid med Furumo svømmehall og i samsvar med gjeldende smittevernregler har vi nå revidert smitteverntiltakene for klubben. Du kan også laste dem ned i PDF-format.
Vi ber alle om å sette seg inn i disse og videreformidle til sine svømmere:

SYKDOM: Er du syk eller har symptomer på sykdom (gjelder også lett forkjølelse) skal du ikke komme på trening. Om noen blir syke eller får symptomer under trening blir foresatte kontaktet og svømmer sendes hjem. Om svømmer eller foresatt som har vært med inn på trening (eller andre arrangement i MSK-regi) får påvist covid-19 må klubben straks informeres.

NØKLER OG GARDEROBESKAP: Alle skal benytte garderobeskap med egen nøkkel. Mandager får svømmere nøkkel utdelt i vestibylen. Alle andre dager henter svømmer ut nøkkel selv i kiosken. Nøkkelen skal stå igjen i låsen når svømmeren forlater garderoben.

HYGIENE: Alle må sprite hender. Alle må gjennomføre god kroppsvask før og etter trening, samt god håndhygiene (for eksempel etter do-besøk eller hosting/nys i hendene).

AVSTAND: Holde avstand i garderobe, dusj og bassengområde. Voksne 20 og over holder også 1 meter avstand i vannet. Alle bes om å være raske i garderobe og dusj for å gi plass til andre. Venting kun utendørs og ikke i vestibyle. Svømmerne forholder seg kun til egen gruppe og møter rett til egen trener. Utstyr skal legges med minst 1 meter avstand.

REGISTRERING: Alle andre enn svømmere (som registreres av trener) som skal inn i anlegget må registrere seg hos smittevernleder/-assistent med navn og telefonnummer! Det er kun om barnet trenger sin foresatte tilstede under trening at foresatte kan være med inn.

ANSVAR: Under trening er smittevernleder på plass i hallen. På mandager også en smittevernassistent. Disse veileder og sørger for at rutiner blir overholdt. Trenere kjenner smitteverntiltakene og veileder svømmerne. Foresatte vil bli bedt om å stille opp som smittevernledere og -assistenter etter vaktliste. Veiledning vil bli gitt.

Våre sponsorer


Livetiming Modumsvøm

Selge/Bytte tøy fra MSK?

Har du treningstøy som har blitt for smått, kan du jo legge det ut til salg/bytte på vår Facebookside for kjøp og salg av svømmeutstyr.