Egenandelsordning for overnattingsstevner

msk_logo_gronnModum Svømmeklubb dekker utgifter for overnatting, kost og reise i forbindelse for de stevnene i MSK sin terminliste som har tidskrav. Egenandelen til stevner med tidskrav finnes her: Egenandelsordning for overnattingsstevner

Modum Svømmeklubb dekker startavgifter for klubbens medlemmer til både rekrutt- og approberte stevner.

Med vennlig hilsen styret i Modum Svømmeklubb

modumsk.no© 2024. Alle rettigheter reservert.

modumsk.no© 2024. Alle rettigheter reservert.