Endret egenandelsordning for overnattingsstevner

msk_logo_gronnPå grunn av Modum Svømmeklubbs utfordrende økonomi etter to år med redusert drift grunnet pandemi, må vi dessverre endre egenandelsordningen for overnattingsstevner. Fra 15.mai 2022 vil klubben kun dekke utgifter for overnatting, kost og reise i forbindelse for de stevnene i MSK sin terminliste som har tidskrav. Egenandelen til stevner med tidskrav er justert, og de nye satsene kan finnes her: Egenandelsordning for overnattingsstevner

Modum Svømmeklubb vil fremdeles dekke startavgifter for klubbens medlemmer til både rekrutt- og approberte stevner.

Med vennlig hilsen styret i Modum Svømmeklubb

modumsk.no© 2024. Alle rettigheter reservert.

modumsk.no© 2024. Alle rettigheter reservert.