Reglement for Modum Svømmeklubb

Vi i Modum Svømmeklubb har oppdatert klubbens reglement. Reglene gjelder fra 29.10.2023, og kan leses her.

Leave a comment

modumsk.no© 2024. Alle rettigheter reservert.

modumsk.no© 2024. Alle rettigheter reservert.